+31 (0)70 - 350 40 99 tmlaw@keesom.nl

Keesom

&

HENDRIKS

Merken, Oppositie en Doorhaling, Modellen en Tekeningen, i-Depot, Auteursrecht & Slagzinnen, Licenties, Handelsnamen, Kwekersrecht, Gezondheidsregistratie, Trustee, Gebruiksonderzoek, Taxeren van merken

ALGEMEEN

LEGALISATIES

Sommige autoriteiten in het buitenland eisen dat officiële documenten, zoals volmachten, akten van overdracht en notariële akten, gelegaliseerd worden. Dat wil zeggen dat deze documenten of de kopieën daarvan erkend worden door hun consulaat of ambassade in Nederland of door middel van Apostille.
Een legalisatie bewijst dat een officiële instantie het document heeft afgegeven, dat de handtekening(en) op het document echt zijn en dat er getekend is door bevoegde personen. Legalisatie bewijst niet dat de inhoud van het document klopt. Een legalisatie mag niet worden afgegeven bij ernstige twijfel over de juistheid van de inhoud.
Ons kantoor heeft als enig merkenbureau rechtstreekse legalisatiebevoegdheid door het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de rechtbank. Dit betekent dat wij sneller en goedkoper kunnen werken dan anderen die voor dezelfde legalisatie meerdere tussenlegalisaties moeten verkrijgen. Wij werken daardoor ook veel voor collega’s.
Legalisatie Chinese ambassade

Lees Meer

3

Extra Diensten

Klik op een dienst om er meer over te lezen

Apostille

Voor veel landen kunt u een document laten legaliseren met een Apostille. Dit is een verkorte vorm van legaliseren. Dat houdt in dat documenten uit een land dat is aangesloten bij het Apostillenverdrag met één legalisatie in een ander verdragsland gebruikt kunnen worden. In Nederland wordt de Apostille afgegeven door de griffier van de rechtbank.
Legalisatie dmv Apostille

Werkwijze

In 1995 en 2003 is bij vonnis bevestigd dat merkenmakelaars mogen legaliseren. Onze makelaars waarmerken handtekeningen op documenten op basis van de gegevens uit het paspoort van de ondertekenaar en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Legalisaties worden door ons zo veel mogelijk verwoord in de taal van het land van bestemming (Duits, Engels, Frans, Spaans en Portugees).

Vervolgens kunnen wij de gewaarmerkte documenten rechtstreeks ter legalisatie aanbieden aan de rechtbank voor een Apostille of het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Na de legalisatie door BuZa gaat het document naar de ambassade of het consulaat, waarna het document gereed is voor gebruik in het land van bestemming.

 

Offerte

Via lingua@keesom.nl kunt u eenvoudig een offerte of tarievenlijst aanvragen.

Wij vernemen graag om wat voor document het gaat en voor welk land het bedoeld is, zodat wij een passende offerte kunnen uitbrengen.

Get Started

Onze Merkengemachtigden

drs. P.H.M. Keesom, FCIL, CL, FRSA

BMM Erkend Merkengemachtigde
Europees merken- en modellengemachtigde
Beëdigd als makelaar in merken

De heer Keesom is rechtstreeks bevoegd tot het verkrijgen van legalisatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit recht is in twee vonnissen uit 1995 en 2003 bevestigd. Daarnaast is hij rechtstreeks bevoegd bij de rechtbank voor een Apostille.

Mevrouw drs. X. Keesom-Liu, DESS (Nanterre)

Europees merken- en modellengemachtigde
Makelaar in merken
Lid BMM

Mevrouw Keesom is rechtstreeks bevoegd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Maryan Rijkhoek, B Comn

Coördinator legalisatie- en vertaalafdeling

Maryan heeft 20 jaar ervaring met het legaliseren van documenten voor vele landen. Ze is bekend met alle speciale eisen die elk land stelt, maar ze wordt toch vaak weer verrast met nieuwe voorschriften. Het is extra handig dat zij beëdigd vertaalster Frans is met het oog op Franstalige ambassades en consulaten. Zij neemt u veel zorgen uit handen door haar ervaring en vaardigheden.