+31 (0)70 - 350 40 99 tmlaw@keesom.nl

Keesom

&

HENDRIKS

Merken, Oppositie en Doorhaling, Modellen en Tekeningen, i-Depot, Auteursrecht & Slagzinnen, Licenties, Handelsnamen, Kwekersrecht, Gezondheidsregistratie, Trustee, Gebruiksonderzoek, Taxeren van merken

ALGEMEEN

Vertalingen

Ons vertaalbureau bestaat als onderdeel van het merkenbureau en is in 1965 opgericht door wijlen de heer C.H.A. Keesom van Haringcarspel, een erkend (beëdigd) vertaler voor Portugees en Spaans.
Wij zijn gespecialiseerd in het vertalen van juridische documenten op het gebied van civiel recht, advocatuur, notariaat, het bankwezen en merkenrecht. Naast deze vakgebieden vertalen wij ook documenten van algemene aard zoals huwelijks- en geboorteaktes, diploma’s en documenten met betrekking tot emigratie en naturalisatie.
Als de vertaling bestemd is voor het buitenland kunnen wij ook de legalisatie verzorgen, bijvoorbeeld door middel van een Apostille. Informatie hierover vindt u hier: [Legalisaties].

Lees Meer

3

Extra Diensten

Klik op een dienst om er meer over te lezen

Tolken

Tolken is mondelinge taalassistentie en vertalen is altijd schriftelijk. Vroeger waren vertalers ook tolken, maar inmiddels is die combinatie niet meer zo vanzelfsprekend. In de beroepsopleiding is een splitsing doorgevoerd en er worden nu afzonderlijke tolk- en vertalersdiploma’s afgegeven. Bij tolkopdrachten spannen wij ons in om een tolk in te schakelen die beëdigd is. Dat lukt niet altijd, omdat er voor veel talen geen erkende opleidingen bestaan, waardoor beëdiging niet mogelijk is.

Talen

Wij zijn gespecialiseerd in Engels en Frans, maar verzorgen (beëdigde) vertalingen van en naar alle talen.

Onze tolken en vertalers staan ingeschreven in het “Register beëdigde tolken en vertalers” bij het Bureau Wbtv dat belast is met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Kruislings vertalen

Het is mogelijk om ingeschreven te worden als vertaler in de combinatie voor twee vreemde talen. Dat betreft dan bijvoorbeeld de combinatie Frans-Engels en vice versa. Wie bijvoorbeeld voor Frans en Engels afzonderlijk beëdigd is mag niet een zogenaamde kruislingse beëdigde vertaling maken. Eén van onze vertalers is kruislings bevoegd voor Frans ↔ Engels.

Werkwijze

Ons bureau werkt, voor zover mogelijk, met beëdigde vertalers en tolken die lid zijn van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en ingeschreven zijn in het Openbaar Register Wbtv. Wij zorgen ervoor dat uw (juridische) documenten ook in de vertaling tot hun recht komen en dat uw tolkopdracht bekwaam wordt uitgevoerd.

Als de vertaling niet hoeft te worden beëdigd kan de tekst ook digitaal worden aangeleverd. Als u een beëdigde vertaling nodig heeft ontvangen wij bij voorkeur het originele document. Dit document dienen wij aan de beëdigde vertaling te hechten. Wij kunnen echter ook een gestempelde kopie aanhechten. Wij hebben daarvoor een speciale stempel dat in de praktijk steeds wordt aanvaard.

Het tarief voor een vertaling wordt bepaald door de talencombinatie, het aantal te vertalen woorden, de levertijd en een eventuele toeslag voor specifieke vakgebieden. Aarzelt u niet een geheel vrijblijvende offerte te vragen via deze website [zie offerte].

Apostille vertaling Engels

Offerte

Via lingua@keesom.nl kunt u eenvoudig een offerte of tarievenlijst aanvragen.

Wij vernemen graag om wat voor soort document het gaat, van welke taal naar welke taal er vertaald moet worden en een inschatting van het aantal woorden, zodat wij een passende offerte kunnen uitbrengen. U kunt ons ook een scan van het document toesturen voor een exacte kostenopgave.

Get Started

Onze Vertalers

drs. P.H.M. Keesom, FCIL, CL, FRSA

Beëdigd vertaler en tolk Nederlands ↔ Engels
Beëdigd vertaler en tolk Nederlands ↔ Frans
Beëdigd vertaler en tolk Frans ↔ Engels

De heer Keesom heeft de diploma’s tolken en vertalen behaald bij Kernteam (ministerie van Justitie en Veiligheid). Hij heeft jarenlange ervaring als beëdigd vertaler en is “Chartered Translator” krachtens “Brits Royal Charter” waardoor hij vrijstelling van legalisatie heeft voor het Verenigd Koninkrijk en vele Gemenebest Lidstaten. Hij is tevens erkend specialist strafzaken Frans-Nederlands en Engels-Nederlands, de enige specialisatie die erkend is. Hij is lid van het NGTV en erelid van Senoca (een sectie binnen het NGTV).

Maryan Rijkhoek, B Comn

Beëdigd vertaalster Frans ↔ Nederlands

Maryan is afgestudeerd aan ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen. Zij is sinds 2006 beëdigd vertaalster en heeft jarenlange ervaring als coördinator van de vertaal- en legalisatie-afdeling. Zij zorgt ervoor dat uw vertaling tijdig door een beëdigd vertaler gemaakt wordt en dat de vertaling wordt opgemaakt volgens de geldende regels. Zij is lid van het NGTV.

Mevrouw drs. X. Keesom-Liu, DESS (Nanterre)

Vertaalster Chinees ↔ Frans

Mevrouw Keesom is een ervaren vertaalster. Zij is vertaalster tolk geweest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van China. Zij is lid van het NGTV.